Rozdávame vodné fajky!!!

Vodná fajka QiuzanKaždý mesiac žrebujeme výhercu novej vodnej fajky Qiuzan podľa vlastného výberu. Máte zaujímavú príležitosť, ako získať krásnu vodnú fajku úplne zadarmo. Do zlosovania bude zaradený každý účastník starší ako 18 rokov, ktorý vyplní jednoduchý informačný  dotazník. Zlosovanie bude prebiehať na konci každého mesiaca. Informáciu o výhre zasielame e-mailom.

Prajeme všetkým zúčastneným zákazníkom veľa šťastia.