Rozšírenie o ďalšiu hadicu

Ak to vaša fajka umožňuje, je možné rozšírit vodnú fajku o ďalšiu hadicu. K rozšíreniu používáme redukciu. Sú dva zpôsoby rozšírenia. Ak máte na svojej fajke otvor na redukciu, tak vymeníme špunt za redukciu. Ak otvor nemáte, musíte redukciu naskrutkovať za poistný ventil. Tým vám vznikne nový otvor pre hadicu.

Rozšírenie vodnej fajky

Popis ako pripojit ďalšiu hadicu k vodnej fajke.